fbpx

Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a twodots.gr weboldalon, amely webtervezési, tárhelyszolgáltatást és promóciós szolgáltatásokat nyújt.

A weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, valamint az azon keresztül elérhető szolgáltatások (a továbbiakban "Szolgáltatások") az alábbi feltételek (a továbbiakban "Felhasználási feltételek") hatálya alá tartozik. A Szolgáltatások használata a mindenkor hatályos Felhasználási feltételek feltétel nélküli elfogadását jelenti. A vállalat fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket saját belátása szerint és előzetes értesítés nélkül módosítsa. Javasoljuk, hogy a felhasználók időről időre ellenőrizzék ezt az oldalt, hogy tájékozódjanak a Felhasználási feltételek esetleges változásairól.

A vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a twodots.gr tartalma teljes, pontos, egyértelmű, érvényes, informatív, időszerű, valós és nem félrevezető információkat tartalmazzon. Semmilyen esetben nem vállal felelősséget, kötelezettséget vagy garanciát a tartalom biztonságával és védettségével kapcsolatban. Ezért a twodots.gr felhasználói elfogadják annak lehetőségét, hogy a vállalat nem tudja ellenőrizni az összes tartalmát és szolgáltatását.

A twodots.gr használata minden felhasználó saját felelősségére történik, és a tartalom nem minősül, és semmilyen módon nem értelmezhető úgy, mintha tanácsot adna, vagy közvetlen vagy közvetett módon ösztönözné a felhasználókat bármilyen cselekedet vagy intézkedés megtételére. A tartalom értékelése minden egyes felhasználó felelőssége, aki felelősséget vállal a tartalom bármely részének felhasználásáért.

A személyes adatok védelme

Az Ön által megadott információkat vagy személyes adatokat az adatvédelmi irányelvek szerint kell feldolgozni. A weboldal használatával Ön hozzájárulását adja az ilyen információk és adatok feldolgozásához, és kijelenti, hogy az Ön által megadott valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel.

Navigáció és a weboldal használata

A felhasználók kizárólagosan felelősek a twodots.gr szolgáltatásainak használatához szükséges telefonkapcsolatok, számítógépek és általános berendezések birtoklásáért és karbantartásáért.

Az Ön által megadott információkat vagy személyes adatokat az adatvédelmi irányelvek szerint kell feldolgozni. A weboldal használatával Ön hozzájárulását adja az ilyen információk és adatok feldolgozásához, és kijelenti, hogy az Ön által megadott valamennyi információ és adat a valóságnak megfelel.

A twodots.gr használatával Ön vállalja:

  • Használja a weboldalt kizárólag a Szolgáltatásaink megismerésére, jogos kérdések feltevésére.
  • Ne tegyen fel hamis vagy csalárd kérdéseket. Ha alapos okkal feltételezzük, hogy egy űrlapot hamis vagy csalárd információkkal töltöttek ki, jogunkban áll értesíteni az illetékes hatóságokat.
  • Adja meg nekünk helyes és pontos e-mail címét, postacímét és/vagy egyéb elérhetőségi adatait.
  • Azt is elfogadja, hogy ezeket az adatokat felhasználhatjuk arra, hogy szükség esetén felvegyük Önnel a kapcsolatot. Ha nem adja meg nekünk az összes szükséges információt, nem tudjuk felvenni Önnel a kapcsolatot.

Szellemi és ipari tulajdonjogok

A szellemi tulajdon megszerzése mindenféle megfogalmazás és a szellemi tulajdon megsértését tiltó záradék nélkül történik. A twodots.gr és annak tartalma (amely magában foglalja a védjegyeket, megkülönböztető jegyeket, szabadalmakat, neveket, szövegeket, képeket, grafikákat, rajzokat, fényképeket, programokat, bármilyen formájú információs anyagokat, adatokat, szoftvereket) a vállalat szellemi és ipari tulajdonát képezi, és a görög, közösségi és nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései által védett.

Meg kell jegyezni, hogy a (módosított és ma hatályos) 2121/1993. sz. törvény szerint a Berni Nemzetközi Egyezmény (amelyet a 2121/1993. sz. törvény ratifikált), a Berni Nemzetközi Egyezmény (amelyet a 2121/1993. sz. törvény ratifikált) és az ipari tulajdon védelméről szóló nemzetközi egyezmény (amelyet a 2121/1993. sz. törvény ratifikált). 100/1975) és a szellemi tulajdon védelméről szóló vonatkozó rendelkezések alapján kifejezetten tilos a másolás, módosítás, beavatkozás, átruházás, terjesztés, továbbértékesítés, bérbeadás, újrakiadás, sokszorosítás, elektronikus vagy mechanikus formában történő továbbközvetítés, tárolás, nyomtatás, származékos művek létrehozása, bárki általi letöltés, illetve a nyilvánosság félrevezetése a tartalom valódi tulajdonosát illetően.

A twodots.gr tartalma nem minősül és semmilyen esetben sem értelmezhető úgy, mint az ott megjelenő bármely Védjegy használatára vonatkozó kifejezett vagy hallgatólagos engedély vagy jog megadása a Társaság vagy az ott megjelenő Védjegyek tulajdonában lévő harmadik felek írásos engedélye nélkül. A twodots.gr oldalon megjelenő védjegyek, logók, logók, megkülönböztető jegyek, valamint a tartalom részét képező személyek, helyek vagy dolgok ábrázolásai a Társaság vagy harmadik felek tulajdonát képezik. Használatuk a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos, kivéve, ha a vonatkozó felhasználási feltételek másként rendelkeznek.

A twodots.gr weboldalon megjelenő termékek, szolgáltatások, márkanevek, védjegyek vagy harmadik felek megkülönböztető jegyei a harmadik felek szellemi és ipari tulajdonát képezik, akik egyben felelősek is értük.

A twodots.gr oldalon keresztül a vállalathoz eljuttatott információk nem bizalmas információknak minősülnek, és nem képezik a szóban forgó felhasználó vagyonát. A vállalat tulajdonát képezi, amennyire ez lehetséges, minden, amit a twodots.gr oldalon keresztül továbbítanak, továbbküldenek vagy elküldenek. A vállalat kereskedelmi tevékenységeihez korlátozott mennyiségű információt gyűjthet.

A társaság felelőssége

Tekintettel az internet nemzetközivé vált jellegére és mennyiségére, a twodots.gr-hoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, következményes, véletlenszerű, közvetett vagy következményes károk, beleértve a gondatlanság esetét is, nem vonják maguk után a vállalat vagy annak vezetői felelősségét. A felhasználóknak ajánlott a számítógépes vírusok és más típusú rosszindulatú programok elleni védekezéshez szükséges szoftverek használata.

A vállalat nem vállal felelősséget a twodots.gr használatával, illetve a használatának ellehetetlenülésével kapcsolatban felmerülő károkért és költségekért, illetve a teljesíthetetlenséggel, hibával, mulasztással, megszakítással, hibával, hiányossággal, késedelmes működéssel vagy átviteli késedelemmel, illetve a rendszerszakasz kiesésével kapcsolatban. Abban az esetben, ha a felhasználó által a tartalom bármely anyagához, adatához, szövegéhez, szövegéhez, képéhez, videójához vagy hangjához való hozzáférés/látogatás/használat vagy letöltés céljából használt számítógép vagy más elektronikus adathordozó sérülése, károsodása vagy elektronikus vírusok általi fertőzése következik be, a Társaság semmilyen módon nem vállal felelősséget.

A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások a webáruház felhasználói számára "úgy, ahogyan van". A vállalat nem garantálja, hogy a twodots.gr tartalma és a nyújtott szolgáltatások minősége megfelel a felhasználók igényeinek és elvárásainak. A társaság nem vállal felelősséget a twodots.gr működésével vagy használatával kapcsolatos jogi, polgári vagy büntetőjogi igényekért, sem a honlap látogatói vagy harmadik személyek által okozott bármilyen jellegű kárért.

A vállalat nem felelős és nem vállal semmiféle kártérítési kötelezettséget a twodots.gr tartalmával kapcsolatos bármilyen követelésért, sem a tartalomban található hibáért, egyszerű vagy rágalmazásért, becsületsértésért, rágalmazásért, sértésért, kihagyásért, hazugságért, trágárságért, pornográfiáért, istenkáromlásért, veszélyért vagy pontatlanságért.

Alkalmazandó jog és egyéb feltételek

Ezekre a feltételekre és azok módosításaira a görög jog az irányadó, és a görög jog szerint kell értelmezni. A twodots.gr használatából eredő bármely jogvita esetén a szaloniki illetékes bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, hogy megkapja ajánlatát.

20%

Kedvezmény minden csomagunkra
Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.