fbpx
Адрес

Egnatia 154 - Солун 54636

Телефон

+30 2313 098 159

Условия за ползване

Добре дошли в twodots.gr, която предлага услуги по уеб дизайн, хостинг и реклама.

Достъпът и използването на уебсайта и на предоставяните чрез него услуги (наричани по-долу 'Услуги') подлежат на следните Общи условия (наричани по-долу 'Общи условия за ползване'). Използването на Услугите означава безусловното приемане на Общите условия за ползване, както те се прилагат всяка конкретна момент. Компанията запазва правото си да променя Общите условия за ползване по свое усмотрение и без предварително уведомление. Препоръчва се на потребителите да проверяват тази страница периодично, за да бъдат информирани за възможни промени в Общите условия за ползване.

Компанията полага всички разумни усилия, за да осигури, че съдържанието на twodots.gr включва пълна, точна, ясна, валидна, информативна, актуална, истинска и не заблуждаваща информация. В никакъв случай компанията не носи отговорност, не се задължава и не гарантира за сигурността и съдържанието. Поради това потребителите на twodots.gr приемат възможността, че компанията не може напълно да контролира съдържанието и услугите.

Използването на twodots.gr от всякакъв потребител се извършва изцяло под негова собствена отговорност, и съдържанието му не представлява и не може по никакъв начин да се тълкува като предоставяне на съвети, директни или косвени призиви към потребителите да извършват каквито и да било действия или мерки. Оценката на съдържанието е в ръцете на всеки потребител, който също така носи отговорност за използването на всяка част от него.

Защита на личните данни

Информацията или личните ви данни, които ни предоставяте, се обработват съгласно Политиката за защита на личните данни. Използвайки този уебсайт, вие давате съгласието си за обработката на тази информация и данни и заявявате, че всички предоставени от вас информация и данни са истински и точни.

Навигация и използване на уебсайта

Потребителите са изцяло отговорни за притежаването и поддръжката на телефонни връзки, компютри и общо необходимото оборудване за използването на услугите в twodots.gr.

Информацията или личните ви данни, които ни предоставяте, се обработват съгласно Политиката за защита на личните данни. Използвайки този уебсайт, вие давате съгласието си за обработката на тази информация и данни и заявявате, че всички предоставени от вас информация и данни са истински и точни.

С използването на twodots.gr приемате:

  • Уебсайтът трябва да се използва само за информация относно нашите услуги и за правилно задаване на въпроси.
  • Не трябва да представяте фалшиви или измамни заявления. Ако разумно установим, че формуляр е попълнен с фалшива или измамна информация, имаме право да уведомим компетентните органи.
  • Трябва да ни предоставите вашата електронна поща, пощенски адрес и/или друга контактна информация с правилност и точност.
  • Също така приемате, че можем да използваме тази информация, за да се свържем с вас, ако считаме, че това е необходимо. Ако не ни предоставите всичката необходима информация, няма да можем да се свържем с вас.

Права на интелектуална и индустриална собственост

Интелектуалната собственост се придобива без изрично формулиране и без необходимост от клаузула за нарушение. Уебсайтът twodots.gr и неговото съдържание (включително всички търговски марки, означения, патенти, фирмено наименование, текстове, изображения, графики, дизайни, снимки, програми, информационни материали във всякакъв вид, данни, софтуер) са интелектуална и промишлена собственост на компанията и се ползват с защита съгласно съответните разпоредби на гръцкото, европейското и международното право.

Съгласно Закон 2121/1993 (както е бил изменен и в момента е в сила), Бернска конвенция (ратифицирана с Закон 100/1975) и съответните разпоредби относно защитата на интелектуалната собственост в интернет, изрично е забранено всякакъв вид копиране, модификация, намеса, прехвърляне, разпространение, продажба, отдаване под наем, републикация, възпроизвеждане, излъчване в електронен или механичен вид, съхранение, печат, създаване на производни произведения, изтегляне по всякакъв начин или заблуждаване на обществото относно истинския притежател на съдържанието.

Съдържанието на twodots.gr не трябва, под никакви обстоятелства, да се разглежда като предоставяне на изрично или подразбиращо се разрешение или право на използване на търговски марки, изобразени там, без писмено разрешение от страна на Компанията или трети страни, които могат да притежават търговските марки, изобразени там. Търговските марки, логата, характерните знаци и изображенията на лица, места или неща, които са част от съдържанието, са собственост на Компанията или трети страни. Тяхното използване е строго забранено без предварително писмено разрешение от страна на Компанията, освен ако не е установено различно в приложимите условия за ползване.

Продуктите, услугите, имената, търговските марки или знаци на трети лица, които се появяват на twodots.gr, са интелектуална и индустриална собственост на трети лица, които носят и съответната отговорност.

Информацията, предоставена на компанията чрез twodots.gr, се смята за неразглеждана като поверителна информация и не е актив на съответния потребител. Собственост на компанията се простира, колкото това е възможно, върху всичко, което се предава или изпраща чрез twodots.gr. Компанията може да събира ограничена информация за своите търговски дейности.

Отговорност на компанията

С оглед на международния характер и обема на Интернет, всякакви пряки, косвени, случайни, непряки или наказателни щети, които могат да възникнат при достъпа на всеки потребител до twodots.gr или неговото използване, включително случаите на небрежност, не влагат отговорност на страната на фирмата или на служителите й. Потребителите се съветва да използват софтуер за антивирусна защита и защита срещу електронни вируси и други видове злонамерен софтуер.

Фирмата не носи отговорност за вреди и разходи, произтичащи от употребата на twodots.gr или невъзможността за употреба от каквото и да било лице или във връзка с неизпълнение, грешка, изпускане, прекъсване, дефект, забавяне при работа или предаване или отказ на системната линия. В случай на вреди, щети или заразяване от електронни вируси на електронен компютър или друго електронно средство, използвано от потребител за достъп / посещение / употреба или изтегляне на материал, данни, текстове, изображения, видеа или аудиофайлове от съдържанието, Фирмата носи напълно никаква отговорност.

Услугите, предоставяни чрез уебсайта, се предоставят на потребителите на онлайн магазина "както са". Компанията не гарантира, че съдържанието на twodots.gr и качеството на предоставяните услуги ще отговарят на изискванията и очакванията на потребителите. Компанията не носи отговорност за каквито и да било правни, граждански или наказателни искове, свързани с работата или използването на twodots.gr, нито за каквито и да било видове вреди, които могат да бъдат причинени както от посетители на уебсайта, така и от трети страни.

Компанията не носи отговорност и не поема задължение по никакви искове, свързани със съдържанието на twodots.gr, нито по каквито и да било грешки, проста или клеветническа клевета, наругателство, обида, пропуск, лъжа, богохулство, порнография, клевета, риск или неточности в съдържанието.

Приложимото право и други условия

Същите условия и предпоставки, както и техните изменения, подлежат на гръцкото право и се тълкуват съответно. За всички спорове, свързани с използването на twodots.gr, компетентни са съдилищата в Солун.

Попълнете формуляра за контакт, за да получите офертата си.

20%

Отстъпка за всички наши пакети
Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.