fbpx
Adresa

Egnatia 154 - Thessaloniki 54636

Telefon

+30 2313 098 159

Zásady ochrany osobních údajů

Na twodots.gr se zavazujeme respektovat a chránit vaše soukromí a vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte. Cílem "Zásad ochrany osobních údajů" a "Zásad používání souborů cookie" je zajistit, aby veškeré osobní údaje shromážděné stránkami twodots.gr (dále jen "webové stránky") byly chráněny, používány, uchovávány a zpracovávány za účelem vzájemné komunikace a poskytování služeb, a to vždy v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679).

Měli byste si uvědomit, že vaše údaje shromažďujeme přímo od vás:

 • když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru.
 • když se účastníte soutěží a losování o ceny.
 • při vyplňování žádosti o nabídku nebo kontaktního formuláře.
 • pokud si přejete dostávat personalizované aktualizace, například cílené reklamy.
 • pokud nás kontaktujete (například telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem), abyste se zeptali na některý z našich produktů nebo služeb nebo na zákaznický servis nebo nahlásili problém s webovými stránkami nebo cokoli jiného.

Obecné

Webové stránky twodots.gr (dále jen "webové stránky") vás informují o zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání našich webových stránek a o možnostech, které máte v souvislosti s těmito údaji.

Vaše údaje používáme ke zpracování vašich požadavků a ke zlepšení našich webových stránek. Používáním webových stránek souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.
Webové stránky naší společnosti jsou navrženy tak, aby splňovaly následující národní a mezinárodní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů:

Směrnice EU o ochraně údajů z roku 1995 (DPD)
Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 2018 (GDPR)
Soulad těchto webových stránek s výše uvedenými právními předpisy znamená, že tyto webové stránky jsou v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí uživatelů, které byly přijaty v jiných zemích a územích.

Shromažďování a používání informací

Shromažďujeme různé typy informací k různým účelům, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naše webové stránky.
Údaje o objednávce shromažďujeme také pouze pro účely použití a zpracování doručení objednávky.

Typy shromážděných údajů - Osobní údaje

Při používání našich webových stránek vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje ("osobní údaje"), které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby za účelem vyřízení vaší žádosti nebo kontaktování vás. Údaje, které jsou zaznamenávány a uchovávány, jsou následující:
Jméno, příjmení, e-mail, telefon, požadavky/zprávy, soubory cookie a údaje o používání

Údaje o použití

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak přistupujete na webové stránky a jak je používáte ("údaje o používání").

Tyto údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, navštívené stránky webu, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.

GDPR

Podmínky souhlasu: Vaše údaje zpracováváme po udělení souhlasu. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat.


Právo na přístup: Máte právo získat od nás potvrzení, zda jsou vaše údaje zpracovávány.


Právo na opravu: Máte právo požadovat od nás bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají.


Právo na výmaz: Máte právo nás požádat o výmaz osobních údajů, které se vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.


Právo na omezení zpracování: Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich údajů.


Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat od nás osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci.

Použití dat

Webové stránky twodots.gr používají shromážděné údaje k různým účelům, jako jsou : Poskytování a údržba webových stránek, Upozornění na aktualizace webových stránek, Umožnění účasti na interaktivních funkcích našich webových stránek, pokud si to zvolíte (kontaktní formuláře atd.), Poskytování zákaznické podpory, Analýza informací, abychom mohli webové stránky zlepšit.

 • Sledování používání webových stránek.
 • Identifikace, prevence a řešení technických problémů.

Přenos dat

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám. Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Webové stránky twodots.gr přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nebudou vaše osobní údaje předávat organizaci nebo zemi, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy, včetně zabezpečení údajů a dalších osobních informací.

Sledování návštěv webových stránek

Stejně jako většina webových stránek používá naše webová stránka ke sledování interakce uživatelů službu Google Analytics (GA).

Tyto údaje používáme k určení počtu lidí, kteří používají naše webové stránky, abychom lépe porozuměli tomu, jak naše webové stránky vyhledávají a používají, a abychom si mohli prohlédnout jejich cestu po webových stránkách.

Ačkoli GA zaznamenává údaje, jako je vaše zeměpisná poloha, zařízení, internetový prohlížeč a operační systém, žádné z těchto informací vás osobně neidentifikují.

GA také zaznamenává IP adresu vašeho počítače, která by mohla být použita k vaší osobní identifikaci, ale společnost Google nám k ní neposkytuje přístup.

Společnost Google považujeme za zpracovatele údajů třetí strany.

GA používá soubory cookie, jejichž podrobnosti najdete v příručkách pro vývojáře společnosti Google. Naše webové stránky používají aplikaci analytics.js společnosti GA.
Zakázáním souborů cookie ve vašem internetovém prohlížeči zabráníte společnosti GA sledovat jakoukoli část vaší návštěvy stránek na tomto webu.

Jak ukládáme vaše osobní údaje:

Pro prohlížení webových stránek naší společnosti jsou vaše osobní údaje vyžadovány pouze v případě, že nás chcete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, přes který nám poskytnete své kontaktní údaje, nebo jako zákazník našeho internetového obchodu.

Elektronický obchod

Vaše osobní údaje o objednávkách jsou uloženy takto:

 • Uchovávání neaktivních účtů / 1 týden.
 • Uchovávání nevyřízených objednávek / 1 týden.
 • Uchovávání nesprávných objednávek / 1 týden.
 • Uchovávání zrušených objednávek / 1 týden.
 • Uchovávání dokončených objednávek / 1 měsíc.

Úniky dat:

Jakékoli nezákonné narušení databáze těchto webových stránek nebo databáze zpracovatele údajů třetí strany nahlásíme všem příslušným osobám a orgánům do 72 hodin od narušení, pokud je zřejmé, že došlo k odcizení osobních údajů uložených v identifikovatelné podobě.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit v souladu s legislativou nebo vývojem v odvětví.

O těchto změnách nebudeme naše zákazníky ani uživatele webových stránek výslovně informovat.
Místo toho doporučujeme, abyste tuto stránku občas kontrolovali, zda nedošlo ke změnám zásad.

Konkrétní změny a aktualizace zásad jsou uvedeny v níže uvedeném seznamu změn.

Pro obdržení nabídky vyplňte kontaktní formulář.

20%

Sleva na všechny naše balíčky
Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.